Održana radionica KUDA SA OTPADOM OD HRANE?

podelite objavu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

U četvrtak, 1. oktobra, u Beogradu je održana radionica za ugostiteljski sektor, privredu i javne ustanove sa sopstvenim kuhinjama pod nazivom „Kuda sa otpadom od hrane?”. Cilj radionice je da se pokaže na koji način može da se spreči nastanak velikih količina te vrste otpada i kako se nastali otpad može iskoristiti.

Čak 99% otpada od hrane koji proizvedu ugostiteljski objekti i javne ustanove sa sopstvenim kuhinjama i kantinama, završava na deponiji, odakle emituje gasove sa efektom staklene bašte koji direktno ugrožavaju okolinu.

Na radionici je predstavljen Vodič za pravilno upravljanje otpadom od hrane i najavljen Izazov prikupljanja 1000t otpada od hrane, sa ciljem smanjenja emisije 750t CO2 koja će trajati od 01. novembra 2020. do 01. novembra 2020.

– Ideja ove akcije jeste da, u okviru projekta koji zajedno sprovodimo mi iz GIZ-a, NALED i EsoTron, doprinesemo odgovornom upravljanju otpadom. Otpad od hrane nije samo ekološki, već je i ekonomski problem, jer ga ne tretiramo kao resurs. Kombinovanim aktivnostima javnog, privatnog i civilnog sektora, želimo da podstaknemo sve učesnike u lancu da otpad tretiraju kao resurs – kaže koordinatorka GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Srbiju Zorica Bilić.

– S obzirom na to da izrazito mali broj objekata u kojima se priprema i služi hrana koristi usluge operatera za prikupljanje otpada od hrane, tokom akcije će sav otpad ove vrste, koji proizvedu učesnici – organizacije i preduzeća u Srbiji, biti predat na zbrinjavanje ovlašćenom operateru – istakao je Slobodan Krstović, Šef jedinice za zaštitu životne sredine NALED-a, na interaktivnoj radionici za predstavnike ugostiteljskih i drugih uslužnih objekata.

– Istraživanja pokazuju da samo 13% ugostiteljskih objekata već koristi usluge operatera za sakupljanje i pravilan tretman otpada od hrane, kao i da je u većini ovih objekata uvreženo mišljenje da se u Srbiji otpad od hrane najčešće baca u kontejner i transportuje na deponiju. To želimo da promenimo i da zajedno napravimo značajan korak ka očuvanju životne sredine, pravilno tretirajući otpad – objasnio je Bojan Gligić, jedan od autora Vodiča i regionalni menadžer kompanije Esotron, koja se bavi prikupljanjem i obradom otpada. Akcija prikupljanja 1.000 tona otpada od hrane biće realizovana u saradnji sa EsoTronom, koji će prikupiti otpad i zbrinuti ga na način koji ne šteti životnoj sredini, po promotivnim uslovima, objašnjeno je na radionici. Zainteresovane kompanije mogu se prijaviti za učešće u ovoj akciji putem mejla esotron@esotron.rs ili telefona 021/621 66 27.