broj 6

Lista koraka za održivo upravljanje otpadom od hrane

7 KORAKA DO ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM OD HRANE

01: Definišite svoje ciljeve i izgradite tim

Da li vam je krajnji cilj smanjenje troškova nabavke namirnica, ili želite da doprinesete očuvanju životne sredine i unapredite život za ljude iz vaše zajednice?

Odredite osobu iz Vašeg tima koja će biti zadužena za proces prelaska na održivo upravljanje otpadom od hrane.

02: Procenite koliko otpada od hrane stvarate

Postoji više načina za procenu količine otpada. Možete koristiti podatke srodnih delatnosti, vizuelno proceniti količine otpada koje odlažete sa komunalnim otpadom ili tokom odreðenog perioda organizovati odvojeno sakupljanje otpada od hrane i uz pomoć obrasca za merenje količine otpada izvršite detaljniju procenu

03: Procenite da li je moguće sprečiti nastanak otpada

Proverite vaše navike nabavke namirnica i proverite na kom mestu se stvaraju najveće količine otpada i gde bi mogle da se naprave uštede.

04: Odredite vremenski plan za sprovođenje programa

Da li ćete krenuti da sprovodite program održivog upravljanja otpadom u celokupnom sistemu vaše firme ili ćete postepeno uvoditi u program deo po deo firme?

05: Nabavite posude za razvrstavanje otpada

Obratite pažnju da posude budu jednobrazne posude uniformisanog izgleda i jasno obeležene tako da sadrže indeksni broj otpada ili oznaku kategorije sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se odlažu i znakove koje pružaju instrukcije o tipu otpada koji se tu odlaže.

06: Obučite radnike da pravilno razvrstavaju otpad

Obučite radnike šta se mora, a šta ne sme baciti u kantu za odvajanje otpada od hrane i odredite radnike koji će biti treneri, odnosno, biti odgovorni za obuku preostalog osoblja. Nakon implementacije programa, pratite da li
se otpad pravilno razvrstava i eventualno ponovite pravila. Predlažemo da kao podsetnik odštampate poster iz priloga sa pravilima za razvrstavanje i zalepite ga na vidljivom mestu u blizini posude za odvajanje.

07: Odlučite se za operatera za upravljanje otpadom od hrane

Raspitajte se o reputaciji operatera i proverite da li operater ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje biljnim otpadom izdatu od Ministarstva zaštite životne sredine i rešenje Uprave za Veterinu za upravljanje životinjskim otpadom.